top of page

İlgi Kulüpleri ve Makale Saatleri

Ne yapar?

HÜTBAT İlgi Kulüpleri ve Makale Saatleri, öğrencilerin ilgi duydukları ve ileride uzmanlaşmayı hedefledikleri alanların en tecrübeli ve yetkin hocalarıyla köprü kurmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, öğrenciler interaktif sohbetleriyle sunum yapma becerilerini ve makale okuma tekniklerini geliştirerek bilimsel araştırmayı daha yakından tanımaları hedeflenmektedir. 2021 yılı itibariyle 48 İlgi Kulübü ve Makale Saatinden oluşan alt kolumuz, Klinik İlgi Kulüpleri, Temel Bilim İlgi Kulüpleri, Cerrahi İlgi Kulüpleri ve Makale Saatleri olarak dört ana gruba ayrılır:

 1. Klinik İlgi Kulüpleri’nde öğretim üyelerimiz ile vaka oturumları yapılarak mesleki düşünce sistemi ile ilgili bilgi edinilir, tedaviye yönelik yeni yaklaşımlar tartışılır, hastalara uygulanan temel işlemleri gözlemleme imkanı sağlanır.

 2. Temel Bilim İlgi Kulüpleri’nde tercih edilen ana bilim dalına göre değişebilmekle birlikte öğrenci, laboratuvar çalışmalarına katılıp hipotez oluşturma, deney tasarımı ve deneyin uygulanışı hakkında bilgi edinme imkanı bulur. Bunun yanı sıra preparat incelemesi, merak edilen konular hakkında tartışmalar, öğrenci sunumları yapılmaktadır.

 3. Cerrahi İlgi Kulüpleri’nde ilgili öğretim üyesinin eşliğinde ameliyatlara girilir, katılım sağlayan öğrenci uygulanan prosedürü yakından gözlemleme imkanı bularak teorik derslerde edindiği bilgilerin ameliyat şartlarında kullanımı hakkında bilgi edinmiş olur.

 4. Makale Saatleri, fakülte öğrencisinin yetkin öğretim üyeleri ve görevlileriyle birlikte tıp literatürüne etki bırakmış yayınları ve güncel yayınları takip ederek makale okuma, yorumlama ve sunma yetilerini kazanabileceği etkinlikler bütünüdür. Makale Saatleri öğrencilerin bilimsel araştırmalar yapmalarını ve henüz öğrencilik yıllarında iken akademik alanda tecrübe kazanmalarını sağlar.

 • İlgi Kulüpleri ve Makale Saatlerinde 2-3 haftada bir düzenli olarak kulübün danışman öğretim üyesinin katılımı ile toplantılar gerçekleştirmektedir. Düzenli katılan her katılımcı yıl sonunda sertifika almaya hak kazanır.

SIGN

Hacettepe SIGN​ Nedir?
2020-2021 akademik yılından itibaren HÜTBAT bünyesinde, Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan danışmanlığında yürütülen, Amerikan Nöroloji Akademisi’ne (American Academy of Neurology – AAN) bağlı olan bir öğrenci kulübüdür. AAN, nöroloji alanına ilgi duyan öğrencilere kendilerini geliştirme olanakları sağlamak için, çoğunluğu ABD’de ve Kanada’da bulunan yüzden fazla SIGN chapterını desteklemektedir. Bu chapterlar birbirleriyle iletişim halinde olup, ortak aktiviteler düzenlemekte, okullar arasında öğrenci işbirliğini sağlamaktadırlar. Hacettepe SIGN, ülkemizdeki iki chapterdan biridir ve bu işbirliğinin bir parçası olma amacıyla kurulmuştur. Bu grubu organize ederek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak uluslararası iletişimimizi güçlendirilmeyi ve farklı aktivitelerle nöroloji alanındaki gelişmeleri takip etmeyi hedefliyoruz.


Aktiviteleri Nelerdir?

Hacettepe SIGN’ın detaylı programı ve aktiviteleri (yıllık planı), üyelerin seçimini takiben belirlenecek ve paylaşılacaktır. Genel gidişat ve işleyiş prensibi; danışman eğitmen, sorumlu öğrenciler ve HÜTBAT kurulları tarafından belirlenmiştir. Düzenlenen etkinlikler ve toplantılar, bağlam göz önünde bulundurularak İngilizce veya Türkçe olarak tertip edilir, nitekim İngilizce yeterliliği beklenmektedir. Her sene katılımcıların da görüşleri değerlendirilerek etkinlik repertuarı genişletilmektedir, ancak örnek teşkil edebilecek bazı standart aktiviteler bulunmaktadır:

 1. Nöroloji Kariyer Panelleri: Nöroloji akademik dünyası ve uzmanlığı hakkında üyelerine fikir kazandırmak için SIGN chapterları sık sık tecrübeli konuşmacılarla seminer organize ederler. Koşullara göre webinar formu uygun görülebilir.

 2. Makale Saatleri: Öğrenci sunumları ekseninde bilimsel tartışma ortamı yaratılır. Ayda bir düzenlenir. Kapsamlı makalelerin, ikincil kaynaklardan da yardım alınarak, derinlemesine anlaşılması ve sunulması beklenir. Hacettepe SIGN üyelerinin, diğer kulüplerin sene içinde düzenlediği makale saatlerine katılım göstermesi de planlanmaktadır.

 3. Multidisipliner Çalışmalar: Modern nörolojinin doğası gereği, bilimsel araştırmalar tıp dışında birçok alandan araştırmacının katkısıyla gerçekleşirler. Hacettepe SIGN’ın ana hedeflerinden biri, tıp ve diğer bilimler arasında köprü vazifesi görüp, hocalarımızın desteğiyle etkili projeler ortaya çıkartmaktır.

 4. Film/Sanat Eseri Tartışması: Farklı dallar bir araya getirilerek, sanatsal yapıtların arkasındaki nörolojik/nörobilimsel faktörler tartışılır. Abstrakt sanat eserlerinden filmlere kadar çeşitli örnekler ele alınır.

 5. Vaka tartışmaları: Karakteristik vakaların grup ortamında tartışılması, bu vesileyle nörolojik tanı yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Hastane ve pandemi koşullarına bağlı olarak, klinik ortamlarda vakaların incelenmesi de planlanmaktadır.

 6. AAN Sunumları: SIGN gruplarını ortak bir paydada birleştirmek için AAN tarafından berlirlenen konular anlatılır.

 7. Beyin Farkındalık Haftası Etkinlikleri

•Katılımcıların, diğer SIGN kulüpleri tarafından düzenlenen ve grubumuzla paylaşılan etkinliklere katılımı mümkündür ve teşvik edilir.

Tanıtım broşürlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

•AAN, SIGN hakkında bilgi için tıklayın. Sayfanın altında diğer SIGN chapterları tarafından düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

ASCO-OSIG

ASCO-OSIG is a student-led interest group affiliated with Hacettepe University Faculty of Medicine powered by the American Society of Clinical Oncology (ASCO). An Oncology Student Interest Group (OSIG) is an organized group of medical students who share a common interest in the field of oncology and meet regularly to learn more about cancer, patient care, and pursuing a career in oncology.

ACTIVITIES

JOURNAL CLUB: Participants will discuss a recent article on the scope of oncology under the supervision of our faculty advisor. Article presentation is planned to be assigned to a different student each week. Our goals are to keep students up-to-date on the field and to enhance their skills of presentation and dissecting an article.

CASE-BASED LEARNING SESSIONS: Experts invited from different subspecialties will present a patient’s case and walk students through the process of diagnosing and treating patients with cancer. The purpose of these sessions is to teach students the basic principles of approaching patients in oncology practice.

LECTURE SERIES: Faculty members or senior students will cover a wide variety of topics on oncology such as new
treatment modalities on specific cancer types, fundamentals of cancer biology, etc. Students from the group will have the opportunity to give a lecture at the end of each semester on a voluntary basis.

CAREER PANELS: During these panels, students will have the opportunity to meet and spend time with the residents and fellows. They will have a chance to learn insights on the training, day-to-day life, etc. With the help of these panels, the adversity of training opportunities and different types of subspecialties in the team of patients and their roles within these groups will be introduced.

FACULTY ADVISORS:
Serkan Akin, MD
Ibrahim Gullu, MD

bottom of page