top of page

Ne yapar?

HÜTBAT Kurslar ve Stajlar; fakülte öğrencilerinin kendini geliştirebileceği alan içi kurslar düzenlemekte, öğrencilere tıbbın uygulamalı alanlarında daha çok pratiğe sahip olmalarını sağlamakta, fakülte koşullarına ve öğrenci başvurularına göre HÜTBAT yaz stajlarını koordine etmektedir. HÜTBAT Bilim Günleri’nde kurs oturumlarını düzenleyip uygun hocaları teşvik etmekte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel kurslara ve stajlara katılımına olanak sağlamakta, gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde öğrenci ve eğiticilere sertifika vermektedir.

bottom of page