top of page

Biz Kimiz?

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (HÜTBAT) 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesinde kurulmuştur.  Amacımız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini bilimsel araştırma yapmak, bilimsel çalışma ve tartışmalara katılmak yönünde teşvik etmek; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin meslekî yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilimsel bakış açısına sahip olmalarını, bilimsel çalışma yapabilmelerini sağlayacak beceri ve tutum edinmelerini sağlamaktır.

HÜTBAT Sağlık Kültür Daire Başkanlığına (SKSDB) bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

HÜTBAT’ın danışman öğretim üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
Doç. Dr. A. Çağkan İnkaya ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğretim Üyesi Zihni Ekim Taşkıran’dır

Kurulduğu günden itibaren HÜTBAT, fakültemizin saygın ve bilim çevrelerince tanınan çok kıymetli öğretim üyeleri tarafından her zaman desteklenmiş; aldığı bu destekle birlikte tıp fakültesi öğrencilerinin sayısız uluslararası/ulusal kongre, sempozyum, yurtdışı/fakülte içi staj, kurs, makale saati ve bilimsel çalışma içerisinde yer almasına olmak sağlamıştır.

Fakültemizin en köklü öğrenci topluluklarından olan HÜTBAT’ın düzenlediği herhangi bir etkinliğe katılmadan mezun olan tıp fakültesi öğrencisi çok az olmakla birlikte, şu an dünyanın tıp alanında en iyi üniversitelerinde akademisyen olan pek çok hocamız öğrencilik yıllarında HÜTBAT ile gerçekleştirdikleri aktivitelerden mutluluk ve gururla söz etmektedir.

25 yıldır süren bilim serüvenimizde “Hacettepe Ekolü” ile yetişen fakültemiz öğrencilerine bilimsel alanlarda kendilerini geliştirme imkanını sunabildiğimiz için gurur duymaktayız.

Bize bu fırsatı sunan, bizi hep desteleyen ve bizimle tecrübelerini paylaşan saygıdeğer hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Daha nice senelerde bilim çerçevesinde beraber olmak dileğiyle, sözümüz hep:

“Daha İleriye… En İyiye…”

bottom of page